Programul național pilot ” Școală după școală”

 Program de educație remedială adresat :1. Elevilor care nu au avut acces, sau au avut acces limitat la activitățile educaționale online;2. Elevilor care sunt în situație de corigență la finalul semestrului I sau au situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;3. Elevilor care au nevoie de ore remediale, necesitate dovedită prin rezultatele obținute în semestrul anterior.Înscrierea elevului la activitățile remediale se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei desemnate de către părinți pentru întreținerea copilului.Perioada de depunere a solicitărilor scrise : 25 februarie – 3 martie.