PROGRAM DE ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE

29.03.2021 – 28.04.2021 I ETAPĂ

24.05.2021 – 31.05.2021 II ETAPĂ

19.05.2021  – AFIȘAREA REZULTATELOR  – ETAPA I

04.06.2021  – AFIȘAREA REZULTATELOR – ETAPA II

Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5 – (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezenţei metodologii.

(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6 – (1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzator.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) (vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice.

Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1),  se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) Părinții copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.

Procedura de înscriere în învățământul primar

Art.13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative:

 • copie a actului de identitate propriu
 • copie a certificatului de naștere al copilului,
 • in cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate părintele depune și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare. ( Anexa nr. 1; Anexa nr. 2 – dupa caz )
 • părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

COMISIA DE ÎNSCRIERE

LA CLASA PREGĂTITOARE

AN ŞCOLAR 2021-2022

PREȘEDINTE – DIRECTOR ALINA MOISEANU

MEMBRI :

 • PROFESOR INV. PRIMAR PANAITE MIHAELA
 • INSTIT. ARVINTE FLORINA
 • PROF. INV PREȘCOLAR MITU RUXANDRA
 • INSTIT. BUTNARU GABRIELA

SECRETAR – APOSTOLACHE RAMONA

PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVULUI SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • copie a actului de identitate propriu
 • copie a certificatului de naștere al copilului,
 • in cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate părintele depune și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.( Anexa nr. 1; Anexa nr. 2 – dupa caz )
 • părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

                    Director,                                                                                    Secretar,

       Prof. ALINA MOISEANU                                                               RAMONA APOSTOLACHE