Misiunea și viziunea școlii

VIZIUNEA Școlii Gimnaziale Bod se centrează pe valorile general-umane ale binelui, adevărului și frumosului, care să:

  • cultive creativitatea;
  • dezvolte capacităţi de cunoaştere, motivaţionale şi acţionale;
  • asigure cunoştinţe fundamentale;
  • urmărească dezvoltarea propriei spiritualităţi şi a capacităţii de a-şi pune calităţile in slujba celorlalţi;
  • creeze premisele responsabilităţii cetăţeneşti;
  • pună bazele formării personalităţii armonioase, autonome şi flexibile capabile de incluziune socială şi inserţie profesională;
  • crească prestigiul şcolii prin parteneriate și proiecte.

 

MISIUNEA Școlii Gimnaziale Bod este în acord cu principiul că educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, pentru activarea căruia sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoaștere, competență, înțelegere.

În acest scop, şcoala noastră își propune să dezvolte o cultură organizaţională de tip persoană care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de întreg personalul, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ efervescent. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-l ajute pe elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean român și european, creativ, dar critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice mediu prosper.

Deviza noastră este:

Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume(Mahatma Gandhi)