Istoricul comunei Bod

 

Comuna Bod se află la 14 km de Braşov. Teritoriul administrativ al comunei este situat în partea centrală a depresiunii Bârsei, la ieşirea Oltului din defileul care desparte Dealul Lempeș de munţii Baraoltului, având următoarele coordonate geografice: paralela 45 grade 43 minute şi 45 grade 48 minute longitudine nordică şi meridianul 25 grade 25 minute şi 25 grade 41 minute longitudine sudică.

 

 

Limitele geografice ale comunei sunt: Valea Oltului la nord şi est, Câmpul Înalt al Bodului în sud şi Valea Bârsei în vest. Ele constituie în acelaşi timp şi linia de separaţie între localităţile cu care se învecinează: Araci şi Ariujd, din judeţul Covasna, şi Sânpetru, Hălchiu, Feldioara şi Braşov din judeţul nostru. Forma de relief predominantă este șesul străbătut de apele râului Olt şi afluenţii acestuia: Ghimbăşelul şi Bârsa.

Comuna Bod, prezentă pe aceste meleaguri din timpuri străvechi, descoperindu-se aici urme aparţinând culturii Cucuteni-Ariujd din neoliticul târziu, are un curs istoric impresionant, fiind atestată scriptic pentru prima dată în 1368 cu numele de Villa Bathfalua, iar în 1528, primind numele săsesc Brendorf – „Satul ars”.

Bodul este descris de Geo Bogza în Cartea Oltului: „…pe cerul sprijinit, jur împrejur, de măreţe orizonturi crenelate, Fabrica de zahăr de la Bod îşi profilează coşurile de cărămidă, paralele cu piloanele metalice – şi mai înalte – ale postului de radiodifuziune. Oltul, oglindindu-le noutatea, nu uită nicio clipă vechimea din care vine”.

Cele mai importante obiective ale comunei sunt reprezentate cu cinste de Fabrica de Zahăr Bod, construită în 1889, una din cele mai vechi din ţară, ale cărei produse sunt foarte apreciate şi în străinătate.

Staţia de radio a fost construită în 1935, cea mai puternică din estul Europei, singura din România, emițând pe atunci cu o putere de 150 kw, mai apoi cu 2000 kw, sub supravegherea părintelui radioului, Guglielmo Marconi. Acum emite doar cu 200 kw. În timpul celui de-al doilea război mondial, în zonă s-au dus numeroase lupte pentru a răpi românilor emiţătorul de radio. Pe acest subiect s-au scris cărţi, a fost făcut chiar şi un film („Emisia continuă”, 1985).

În Bod a fost înființată în 2002 compania de suplimente alimentare Dacia Plant,  ale cărei culturi de plante medicinale sunt profesionist tratate, astfel că şi produsele sunt de o înaltă calitate, acestea fiind distribuite în peste 3000 de magazine.

Istoric, cinste face existenţa a două monumente de comemorare a eroilor. Primul este cel din Bod, din Primul Război Mondial, pe placa acestuia fiind inscripţionate următoarele cuvinte: „Monument ridicat în memoria eroilor din Bod, căzuţi în primul război mondial, ridicat prin contribuţia locuitorilor comunei, sub îndrumarea învăţătorului Cherciu Gheorghe”, iar cel de-al doilea, ridicat în preajma gării Bod din Colonia Bod, este dedicat eroilor care au apărat staţia de emisie radio din zonă, în zilele de 24 şi 25 august 1944.

Din punct de vedere religios, Bodul este un model de divesitate şi comuniune confesională, în comună existând o biserică evanghelică şi două biserici ortodoxe.