ExameneCALENDARUL de desfăşurare

a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei  a VIII a , 

în anul şcolar 2018-2019

 

03-07 iunie 2019 Înscrierea la evaluarea națională
07 iunie 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie 2019 Limba şi literatura română – probă scrisă
20 iunie 2019 Matematica – probă scrisă
21 iunie 2019 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
25 iunie 2019 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie 2019 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 20:00)
26-28 iunie 2019 Soluţionarea contestaţiilor
29 iunie 2019 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 12 iulie 2019.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.


Modele subiecte Evaluarea Nationala 2019

Elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), modelele de subiecte sunt disponibile pe site-ul:  www.subiecte2019.edu.ro