ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

  • Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada:

  • 25 mai – 5 iunie.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

  • Înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Înscrierile se vor desfășura în două etape:

  • 8 iunie – 3 iulie
  • 20 iulie – 10 august.

Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.