EVALUAREA NAȚIONALĂ

Calendar EN VIII 2020 grafic

Conform ordinului  4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă, ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății se menţine măsura suspendării cursurilor din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar.

Prin excepţie, activităţile de pregătire în vederea susţinerii examenelor naţionale, care

presupun interacţiunea „faţă în faţă“, în perioada 2 iunie- 12 iunie 2020, precum şi activităţile ce constau în susţinerea examenelor naţionale se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.

Începând cu data de 2 iunie pentru o perioada de două săptamâni, se vor realiza doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele nationale.

Astfel, revenirea la școală se va realiza doar pentru elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii de final de școală profesională și școală postliceală, în condiții de siguranță (maximum 10 elevi în sala de clasa, cu mască atât elevii cât și profesorii – primite de la școală atât la sosire cât și la plecare, școlile dotate cu dezinfectant, igienizarea sălilor de clasă după finalizarea activității fiecărei grupe). Se vor realiza numai cursuri de pregătire pentru examen, după un orar stabilit de către unitatea de învățământ.

Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei în ceea ce privește participarea elevilor la activitățile desfășurate în școală și vor decide asupra acestui aspect. Participarea elevilor la activitățile de pregătire este opțională.

Examenele naționale se vor susține respectând programele prevăzute prin OMEC nr. 4.115 din 10.04.2020 (fără materia din semestrul al doilea), conform ordinului de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar.

Modificări și completări aduse metodologiei:

  • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.
  • Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al II-lea.
  • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
  • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
  • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 – 12:00.

Asigurăm părinții că, la nivelul ambelor corpuri ale Școlii Gimnaziale Bod am luat măsurile necesare astfel încât, revenirea la școală a elevilor claselor a VIII-a să se realizeze în condiții de maximă siguranță: s-au achiziționat măști de protecție, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pe bază de biocide, termometre digitale, covorașe igienizante. A fost realizată o dezinfecție generală cu ajutorul unei firme specializate, iar înainte și după desfășurarea activităților fiecare sală și spațiu folosit va fi dezinfectant cu substanțe biocide.