Condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în etapa de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în anul şcolar 2018-2019

 

 

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în etapa de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în anul şcolar 2018-2019:

Inspecție la clasă, evaluată după grila de inspecţia specială la clasă în profilul postului prevăzută în Anexa nr. 4 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic  privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019.

Condiții de promovare: minim nota 9,00.

Criterii de departajare:

Punctajul obținut la evaluarea dosarului depus la ISJ în etapa ce se impune, conform Anexei 2 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din Învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.