Comisii


COMPONENȚA CONSILIILOR/ COMISIILOR METODICE ȘI DE LUCRU

AN ȘCOLAR 2017-2018

 

DENUMIRE  COMISIE PREȘEDINTE MEMBRI/FUNCȚIE
Consiliul Profesoral Director,

Bălan Mihaela

Membri: toate cadrele didactice

Secretar: Moiseanu Alina

Consiliul de Administrație Director,

Bălan Mihaela

Membri:

Chetreanu George, coordonator A

Laslău Mariana, coordonator B

Lazăr Attila

Spanache Maria

Bodean Gheorghe

Ciolacu Viorel

Varga Adriana

Bălos Mariana

Secretar: Murărescu Anca

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Moiseanu Alina Gheorghică Diana

Murărescu Anca

Cioban Georgeta

Năstase Sorinel

Grozea Roxana

Comisia metodică a educatoarelor Piștea Narcisa Piștea Narcisa

Mitu Ruxandra

Trifu Mihaela

Butnaru Gabriela

Kulcsar Mariana

Comisia metodică a învățătoarelor Jarcău Liliana Jarcău Liliana

Murărescu Anca

Moiseanu Alina

Ghindea Minerva

State Cecilia

Budileanu Mariana

Laslău Mariana

Popa Elena

Tomuță Angela

Baracu Cristiana

Limbă și comunicare Mako Roxana Bălan Mihaela

Hulpoi Nicoleta

Mako Roxana

Năstase Emilia

Borza Talida

Radu Maria

Matematică și științe Bedo Maria Chetreanu George

Bedo Maria

Cioban Georgeta

Lica Emanuel

Gheorghică Diana

Om și sociteate Petrescu Mirela Lazăr Attila

Petrescu Mirela

Borza Talida

Arte și tehnologii Scurtu Ligia Scurtu Ligia

Iancu Liana

Bedo Maria

Moiseanu Alina

Radu Maria

Educație fizică și sport Târnăcop Roxana Târnăcop Roxana

Baracu Cristiana

State Cecilia

Tomuță Angela

Popa Elena

Jarcău Liliana

Murărescu Anca

Moiseanu Alina

Ghindea Minerva

Comisia pentru proiecte și programe educative Târnăcop Roxana Mitu Ruxandra

Baracu Cristiana

Lazăr Attila

Toți diriginții

Comisia pentru Curriculum Bedo Maria Jarcău Liliana

Trifu Mihaela

Comisia pentru perfecționare, formare continuă și orientare profesională Chetreanu George Laslău Mariana

Budileanu Mariana

Comisia pentru Securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență Târnăcop Roxana Lazăr Attila

PetrescuMirela

Comisia pentru elaborarea orarului și a seviciului pe școală Cioban Georgeta Cioban Georgeta

Lazăr Attila

Bedo Maria

Chetreanu George

Comisia pentru etică și disciplină Jarcău Liliana Laslău Mariana

Jarcău Liliana

Năstase Emilia

Hulpoi Nicoleta

Radu Maria

Comisia pentru aplicarea programului Laptele și cornul Sileanu Gabriela Trifu Mihaela

Costache Loredana

Ghindea Minerva

Butnaru Gabriela

Teslaru Felicia

Matieș Vilhelmina

Comisia pentru verificarea și evaluarea controlului intern managerial Moiseanu Alina Gheorghică Diana

Bălan Mihaela

Apostolache Ramona

Mocanu Magda

Comisia pentru CES Murărescu Anca Bârsan Monica

Cioban Georgeta

Coman Paula

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar și ritmicitatea notării Lica Emanuel Budileanu Mariana

Bedo Maria

Laslău Mariana

Petrescu Mirela

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității Moiseanu Alina Năstase Emilia

Petrescu Mirela

Mako Roxana

Lazăr Attila

Neagoe Ciprian (părinte)

Circulația informației Radu Maria
Pavoazare Năstase Emilia

Iancu Liana

Evidența manualelor Tomuța Angela
Patrula elevilor ScurtuLigia
CDI Sileanu Gabriela
SEAP Apostolache Ramona
Scrierea condicii de prezență Cioban Geogeta (A)

Sileanu Gabriela (B)

Reponsabil cu comunicația Apostolache Ramona
Manager de caz Coman Paula (A)

Bârsan Monica (B)