Calendar & Repartizarea la licee, 2024

pexels-photo-4778664-4778664.jpg

CALENDARUL REPARTIZĂRII
computerizate la liceu

Repartizarea computerizată la liceu este un proces prin care elevii sunt distribuiți la diverse licee în funcție de opțiunile lor și de mediile obținute.
ÎNSCRIERILE elevilor pentru repartizarea computerizată la liceu  încep pe 11 iulie
REPARTIZAREA candidaților are loc pe
24 iulie, conform calendarului obținut de pe  Edupedu.ro.

Suport

Completarea fișei de admitere

Nu există nici un „număr magic” de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să fie cât mai mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin dezirabilă.

11-12 iulie

ÎN ORDINEA PREFERINȚELOR, se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

COMPLETARE

• ÎNCEPEPE opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat.
• CONTINUĂ cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.
• ÎNCHEIE cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care TREBUIE să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă.

ȚINE CONT DE:

• MEDIILE de ADMITERE din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.
• Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

ALGORITM REPARTIZARE

• Ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.
• Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Calculul mediei de admitere
la liceu în 2024

„Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională*.

 

Criterii de departajare

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă,

Scroll to Top