PROGRAM DE ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE

An școlar 2022-2023

11.04.2022 – 10.05.2022 ETAPA I

31.05.2022 – 07.06.2022  ETAPA II

27.05.2022  – AFIȘAREA REZULTATELOR  – ETAPA I

10.06.2022  – AFIȘAREA REZULTATELOR – ETAPA II

Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5 – (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezenţei metodologii.

(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6 – (1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzator.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) (vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice.

Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1),  se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) Părinții copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.

Procedura de înscriere în învățământul primar

Art.13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative:

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

DIRECTOR,

PROF. ROBERT ZECHNER

COMISIA DE ÎNSCRIERE LA CLASA PREGĂTITOARE

AN ŞCOLAR 2022-2023

PREȘEDINTE – DIRECTOR ROBERT ZECHNER

MEMBRI :

  • PROFESOR INV. PRIMAR PANAITE MIHAELA
  • PROFESOR INV. PRIMAR MOISEANU ALINA
  • PROF. INV PREȘCOLAR TRIFU MIHAELA
  • INSTIT. BUTNARU GABRIELA

SECRETAR – APOSTOLACHE RAMONA

                    Director,                                                                                    Secretar,

       Prof. ROBERT ZECHNER                                                              RAMONA APOSTOLACHE